تبلیغات در ارم بلاگ


» جزئیات سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری وزارت بهداشت

جزئیات سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری وزارت بهداشت

جزئیات سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری وزارت بهداشت

همزمان با ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (PH.D ) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، شرایط مشمولیت سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

انواع و جزئیات سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام شد و بر این اساس اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان یا بومی نباشد، " سهمیه آزاد"تلقی خواهد شد و در صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سهمیه های بومی و رزمندگان، ظرفیت مربوطه به "سهمیه آزاد" تعلق خواهد گرفت.

سهمیه رزمندگان

با توجه به تصویب "قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران "۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.

همچنین ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.

طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران توسط داوطلبان مشمول این سهمیه تکمیل نشود،ظرفیت باقی مانده ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصد که شرایط و حد نصاب را داشته باشند تخصیص یافته و سپس، در صورت عدم تکمیل به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

پس از اتمام مهلت ثبت نام، هیچ گونه تغییر در سهمیه صورت نمی پذیرد. بر اساس آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصلاحیه های بعدی آن، افراد می توانند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند.

رزمندگان بسیجی 

رزمندگان بسیجی، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح که براساس ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۵۹ تا ۳۱ شهریور سال ۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب، داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند. لازم است ضمن مراجعه به سازمان های نیروهای مسلح نسبت به دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری خود جهت استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون در نظر گرفته شده است، درج کنند.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در دورهی کاردانی و سپس در دورهی کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شدهاند، در صورتی که دارای حداقل ۱۸ ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

همچنین آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون دکتری تخصصی (PH.D ) پذیرفته شده اند طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره دکتری تخصصی (PH.D ) را نخواهند داشت.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون کارشناسی ناپیوسته و یک بار کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل ۲۴ ماه حضور در جبهه باشند، می توانند در آزمون دکتری تخصصی (PH.D ) متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان شوند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه رزمندگان اعم از این که در آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و دکتری تخصصی) سنوات گذشته شرکت کرده یا نکرده باشند، برای استفاده از سهمیه رزمندگان باید طبق توضیحات فوق عمل کنند و تمام داوطلبان رزمنده و ایثارگر در این آزمون، در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه آن، پذیرش رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب علمی (کسب حداقل ۷۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط ایثارگران، و کسب حداقل ۸۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط رزمندگان)صورت می گیرد.

بر اساس قانون ۱۰ درصد مازاد بر ظرفیت هر رشته، برای اعضای هیأت علمی مربی رسمی دانشگاه های علوم پزشکی(حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل ۸۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد. توزیع واجدین شرایط در هر رشته، بین دانشگاه های پذیرنده و بر اساس نمره و انتخاب داوطلب خواهد بود. به طوریکه افراد پذیرفته شده در هر دانشگاه حداقل یک نفر و حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت رشته آن دانشگاه باشند.

سهمیه بومی

براساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن، ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آمایشی (کلان منطقه کشور)، در رشته های مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی و با رعایت کلیه مندرجات این دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی، در زمینه پذیرش به این سهمیه تعلق می گیرد. رشته های مورد نیاز و شرایط انتخاب رشته/ محل در دانشگاه های قطب آمایشی مربوطه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 تعهدات

از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی جهت پوشش مناطق محروم، به میزان سه برابر مدت آموزش تعهد خاص اخذ می گردد و این تعهد قابل خرید یا جابه جایی نمی باشد. در واقع دانشجوی بومی برای ارائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب میشود و این به مفهوم الزام برای ایجاد رابطه استخدامی نیست.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود، فعالیت تخصصی مرتبط با رشته خود را خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند.

ارائه مدرک فارغ التحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز می باشد و پذیرفته شدگان مذکور تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محل ارائه خدمات امکان ارائه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.

ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات امکانپذیر می باشد. انتقال و تغییر محل تعهدات ممنوع است. پذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل، براساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت از ۱۲ اسفند ماه آغاز شده و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد. آزمون کتبی نیز در تاریخ های ۳ ،۴ و ۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار خواهد بود.

منبع خبر: ایسنا


تبلیغات در ارم بلاگ
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  خرید آنتی ویروس   |   لینک پرومکس   |   تور تفليس   |   تهران وکیل   |   گردشگری ارم بلاگ   |   مشاور ایرانی در لندن   |   فروش تجهیزات ویپ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله